DOH obrazac za 2016.godinu u Excel-u

Kompleti su rađeni za primjenu u Excell ili Word programima od Microsoft Office-a.

Play fair - koristite licencirane programe !

U kompletu DOH obrasca nalazi se:

 • DOH obrazac s prilozima
  • DOH obrazac
  • P-PPI obrazac
  • TZ obrazac
  • KD obrazac
  • SR obrazac
  • Obrazloženje uz P-PPI obrazac
  • Izjava o primljenom najmu
  • Godišpnji obračun PDV-a
  • Izjava o nepostojanju SDI obrasca
  • SDI obrazac (DI obrazac)
  • Obrazloženje primitaka / izdataka u naravi
  • Kontrola prihoda iz KPI sa godišnjim obračunom PDV-a
  • Kontrola razlike PDV-a po KPI sa godišnjim obračunom PDV-a
 • ZPP-DOH obrazac
 • DOH-Z obrazac sa pojedinačnim P-PPI obrascima
 • PO-SD obrazac

CIJENA KOMPLETA = 50,00 kn  + PDV

Komplet šaljemo po primitku potvrde o uplati.

 

Fotografije

w004