Obrasci za obrtnike

Kompleti su rađeni za primjenu u Excell ili Word programima od Microsoft Office-a.

Play fair - koristite licencirane programe !

U kompletu obrazaca za obrtnike nalazi se:

 • PO-SD obrazac
 • Obrazac KPI
 • Obrazac SR
 • Obrazac TZ
 • Obrazac KD
 • Obrazac DI
 • Obrazac P-PDV
 • Obrazac ST
 • Obrazac Trgovačka knjiga s inventurom
 • Inventura sa nivelacijom cijene zbog prelaska na drugi tarifni broj NOVO
 • Obračun loko vožnje
 • Kontrola uplate utrška
 • Knjiga prometa sa kontrolom uplate utrška
 • Račun otpremnica
 • Ponuda
 • Putni nalog sa obračunom inozemnih/tuzemnih dnevnica   NOVO
 • PPMIPO sa 2% i 3%

CIJENA KOMPLETA = 40,00 kn  + PDV

Komplet šaljemo po primitku potvrde o uplati.

 

Fotografije

w002