Obrasci za paušaliste

Pregled potrebnih obrazaca za obrtnike paušalice:

- račune - kupiti Knjigu računa A5 formata i odnijeti u poreznu upravu na ovjeru - zamjena za fiskalizaciju

- evidencija prometa - EP obrazac.xls

- prijava prometa u poreznu upravu - do 15.01. svake godine - OBRAZAC PO-SD.xlsx

 

Hvala lijepo,

OASIS TEAM

Ana Protulipac

Fotografije

medijacija