Obrasci za maloprodaju

Objavljujemo obrasce za maloprodaju sa stopama poreza 5%, 13% i 25%

2014 TKM SA INVENTUROM - KNJIGA POPISA sa obračunom inventura

2015 MPR KALO - Obračun kala, rastepa i loma

2015 MPR PRIMKA - Maloprodajna primka 

 

Fotografije

16