Obrasci za zaposlenike

Evidencija za zaposlenike najobuhvatnija je u računovodstvu, a česte promjene ne pomažu knjigovodstvu puno. Nove promjene već stupaju na snagu 01.01.2015.god. 

Pripremili smo obrasce za 2015.godinu i po potrebi ćemo je nadopuniti.

2015 ERA ISPRAVNA DECIMALE - Evidencija o radnom vremenu za zaposlenike + obračun godišnje + odluka o godišnjem odmorau + matična knjiga radnika (Evidencija o radnicima) - VRIJEDI DO 28.03.2015. !!!!!

Dodali smo decimale za radno vrijeme tako da ako netko radi 5 1/2 sati možete upisati 5,5 sati.

Također smo uočili grešku da formula za godišnji nije radila, što smo također ispravili.

Isprika zbog greške.

Novi Pravilnik o sadržaju i načnu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov., br. 32/15.) stupa na snagu 28. ožujka 2015. i uvodi nekoliko novina u sadržaj obveznih evidencija o radnicima i obveznih evidencija o radnom vremenu.

U evidenciju radnog vremena uvode se tri nova obvezna podatka: vrijeme terenskog rada, vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta i vrijeme nenazočnosti u toku dnevnog rasporeda po zahtjevu radnika. Izmijenjena je i ažurnost tako da podaci moraju biti ažurni na završetku radnog  dana radnika, a samo ako neki podatak nije poznat, odmah po saznanju toga podatka.

Prilažemo novu evidenciju o radnicima sa evidencijom radnog vremena 

2015 ERA NOVA.xls

2015 ERA DVOKRATNO - s obzirom da gornja verzija odgovara samo djelatnicima koji imaju jednokratno radno vrijeme, generirali smo ERA za djelatnike koje rade dvokratno, tako da svaki dan ima dva treda unosa.

 

 

2015 PLACA

Mijenjao se osobni odbitak i veličina poreznog razreda.

Od 01.01.2014. stupilo je pravilo na snagu da ukoliko imate više od 3 zaposlenika prijave/odjave vrše se putem online usluga E-MIROVINSKO i E-ZDRAVSTVENO.

Ako imate manje od 3 zaposlenika prijave se mogu još uvijek predati ručno, no zdravstvo ima nove obrasce:

2014 Tiskanica 1.pdf

2014 Tiskanica 2.pdf

 

Tijekom 2014.godine stupio je na snagu novi Zakon o radu što je izazvalo promjene u ugovoru o radu.

2015 ugovor o radu novi.doc

 

Kod bolovanja i evidencije vezano za nju nije bilo promjena.

2015 REFUNDACIJA HZZO.doc - zahtjev za refundaciju u WORD-u

2015 ER-1.doc - Potvrda o plaći - šestomjesečno pregled plaća za obračun bolovanja u WORD-u

 

Fotografije

14