E-prijave

Od 01.01.2014.godine nastala je obveza prijev / odjave radnika najkasnije 24 sata unazad. Osim toga za porezne obveznike koji imaju više od 3 djelatnike postalo je obvezno predaju tih prijava i odjava izvršiti putem onlin servisa.

 S toga smo odlučili proširiti našu ponudu za slijedeće usluge:

 - pomoć oko dobivanja FINA certifikata odn. FINA kartice sa uputama i obrascima potrebnih za isto

- pomoć oko dodavanja ovlaštenja na postojeću FINA karticu

- pomoć u podešavanju računala da FINA kartica radi

- pomoć oko digitalnog potpisivanja mailova

 - pomoć oko instalacije e-porezne i upute vezano za dodavanje ovlaštenja za e-poreznu

 - pomoć oko registracije na LANA - online aplikacije za e-mirovinsko te rad sa aplikacijom

- pomoć oko dobivanja pristupbih listova za dodavanje ovlaštenja za ovaj e-servis

 - pomoć oko instalacije HZZO aplikacije za obradu Tirkanica br.1, 2. za prijave/odjave/promjene na e-zdravstvenom

- pomoć oko slanja / dobivanja ovlaštenja putem pristupnog lista za e-zdravstvo

- edukacija vezana za skeniranje dokumenata za slanje priloga u aplikaciji

  

Vršimo i dodatne edukacije vezae za JOPPD obrasce za predaju u e-poreznu.

 CIJENA : KOMPLETNA USLUGA EDUKACIJE I INSTALACIJE FINA / MIO / HZZO / HZZ / POREZNA

 350,00 kn

 

Zbog načina instalacije gore navedena usluga traje od 5-7 dana !!! Nije moguće SVE napraviti u jednom danu.

 

Zahvaljujem na interesu

 

Ana Protulipac - voditelj OASIS team-a

Fotografije

startup2