Obrasci za tvrtke

Popis obrazaca u ponudi kompleta za TVRTKE:

Blagajnički izvještaj za cijelu godinu
Uplatnice/Isplatnice blagajničke
Knjiga poslovnih udjela
Kompenzacija - trostruka
Kompenzacija - dvostruka
Kontrolni obrazac IP-JOPPD
Obračun kamata
Obračuna kamata prema poreznoj upravi
Potvrda o dohotku
Putni radni list
Radni nalog proizvodnje - sa nalogom posebno i sa obračunom posebno
Putni nalog sa obračunom inozemnih/tuzemnih dnevnica - novi izgled
Obrasci za prvu registraciju tvrtke 
- činjenice bitne za oporezivanje
- P-PDV obrazac
- obrazac OP za poreznu upravu u Excell-u
- izjava o djelatnicima, izjava o djelatnosti
Kontrola završnog obračuna za tvrtke - priprema za reviziju
Kontrola PDV kumulativ obrazaca
Godišnji obračun PDV-a
Knjiga putnih naloga
Račun - otpremnica
Ponuda
Odobrenja / terećenja kupcima
Odluka o godišnjem popisu imovine
Izvještaj o godišnjem popisu imovine
Inventura sa nivelacijom cijene zbog prelaska na drugi tarifni broj 
PD obrazac s prilozima - KD obrazac, godišnji obračun PDV-a, prijenos gubitka, PD-NN obrazac, PD-DOP obrazac te PD obrazac za paušalne obveznike poreza na dobit
Bilanca i račun dobiti i gubitka
Bilješke koje se same popunjavaju za 2017.godinu
Obrazac PD-IPO u Excell-u
PPMIPO sa 2% i 3%
Obrazac OKFŠ
Obrazac DONH - o obavljenim donacijama hrane

Svi obrasci su rađeni u Excell-u ili word-u i mogu se primijeniti na neograničen broj klijenata.

Cijena kompleta =50,00 kn + PDV = 62,50 kn

Vaš OASIS Team

Fotografije

IPSTVRTKE