Obrasci za obrtnike

Popis obrazaca u ponudi kompleta za OBRTNIKE:

 • PO-SD obrazac s Knjigom prometa
 • Obrazac KPI
 • Obrazac TZ
 • Obrazac SR
 • Obrazac KD
 • Obrazac ST
 • Obrazac DI
 • Odluka o godišnjem popisu imovine
 • Izvještaj o godišnjem popisu imovine
 • Knjiga putnih naloga
 • Obrazac Trgovačka knjiga s inventurom
 • Obračun loko vožnje
 • Kontrola uplate utrška
 • Knjiga prometa sa kontrolom uplate utrška
 • Račun otpremnica - Ponuda
 • Odobrenja / terećenja kupcima
 • Putni nalog sa obračunom inozemnih/tuzemnih dnevnica - novi izgled
 • PPMIPO sa 2% i 3%

Svi obrasci su rađeni u Excell-u ili word-u i mogu se primijeniti na neograničen broj klijenata.

Cijena kompleta =50,00 kn + PDV = 62,50 kn

Fotografije

ipsobrt