Dodatak uz DOH obrazac

12.02.2018. 21:00

Na zamolbu našega korisnika izradili smo evidenciju državnih potpora za nabavku dugotrajne imovine.

Na zamolbu našega korisnika izradili smo posebno evidenciju državnih potpora za nabavku dugotrajne imovine, sa pregledom utroška državnih potpora po godinama. Može se koristiti kao prilog za uz DOH obrazac 2017.godine.

 2017 pregled državnih potpora

 

Hvala na prijedlogu,

 

Vaš OASIS Team 

Arhiva vijesti