Bilješke za neprofitne organizacije - besplatni obrazac

09.10.2017. 15:25

Na zamolbu našeg korisnika izradili smo i bilješke za neprofitne organizacije za besplatni download

Na zamolbu našeg korisnika izradili smo i bilješke za neprofitne organizacije za besplatni download

Obrada se vrši kao i kod bilješki za poduzeća iz naše ponude:

1. Copy+paste obrazac PRRASNPF i BIL iz obrazaca FINE na za to predviđena mjesta.

Podsjećamo da je jednostavnije za COPY obuhvatiti donji desni kut i czacrniti prema gornjem lijevom kutu.

2. Nakon prijenosa podataka u obrazaca isti nadopuniti sa podacima koji nisu mogli biti obuhvaćeni COPY PAST-om iz originalnog obrasca.

Dodati i obrazloženja zašto je došlo do povećanja ili smanjenja prihoda ili rashoda, te u stavci 5. da li je bilo zaposlenih djelatnika.

Besplatni download:

2016 biljeske neprofitnih organizacija

Arhiva vijesti