Nova ERA za 2017.godinu

09.08.2017. 13:21

Objavljen je novi pravilnik o sadržaju i načinu vođenja eviencije o radnicima NN 73/17

Objavljen je novi pravilnik o sadržaju i načinu vođenja eviencije o radnicima NN 73/17, na temelju kojega se ERA ne mijenja, nego se samo smanjuju obveze vođenja:

 

- mora voditi u roku od 7 dana od dana za koji se podaci popunjavaju 

- početak rada i završetak rada (sate) se vodi samo ako:

(3) Podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka poslodavac je obvezan voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ugovorom o radu ili je uređena pravilnikom o radu.

- a ukoliko vodite evidenciju početak rada i završetak rada (sate) onda : 

(4) Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Tu evidenciju naša ERA (brojeve dnevnog i tjednog odmora) vodi automatski ...

Također :

(5) Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

NAPOMENA:

Svi klijenti koji su kupili ERA u kompletu za zaposlenike dobiti će ažuriranu verziju besplatno mailom.

Također ćete dobiti evidenciju rada studenata sa student servisa, učenika na praksi i ostale evidencije propisane Pravilnikom.

 

Sa poštovanjem,

OASIS Team

Arhiva vijesti