Privremeni DOH obrazac - izračun za 2017

24.07.2017. 12:52

Pokazala se potreba usporedbe dohodka iz 2016. sa dohodkom iz 2017. no izračun se posve promijenio ...

Kako se pokazala potreba da se usporede prihodi iz 2016. sa prihodima iz 2017. našli smo se u situaciji da se izračun poreza i prireza u potpunosti promijenio ...

Također uvođenjem konačnih obračuna i uplata poreza i prireza, za neke plaćene poreze kao što je porez na najam više nije moguće dobiti povrat poreza na kraju godine.

Zbog totalno izmijenjenog načina obračuna, ukazala se potreba za barem privremenim obračunom poreza i prireza za 2017. godinu.

Knjigovođa može vrlo lako projicirati mogući oporezivi dohodak na kraju godine a mi smo vam izradili privremeni DOH obrazac , kojega možete koristiti tijekom godine za projekciju izračuna završnog obračuna za 2017.godinu.

 2017 privremeni DOH obrazac.xlsx

Sa poštovanjem,

OASIS Team

095/2516670

 

Arhiva vijesti