Nova ažurirana verzija ERA

20.12.2016. 19:54

Evidencija o radnom vremenu zaposlenika sa novim dodacima za lakše praćenje evidencije na nivou godine.

Evidencija o radnom vremenu (ERA) je dobila nadopunu u slijedećim praćenjima i evidencija:

- Obračun minulog rada za djelatnika

- Praćenje korištenja godišnjeg odmora 

- Praćenje nejednakog rasporeda radnog vremena (čl.66 ZOR) 

- Samostalni obračun dnevnog i tjednog odmora - samo se popunjavaju ostala polja ERA-e

- Tabela mogućeg broja sati u 2017.godini

 

Nadamo se da ćemo Vam ponovo malo olakšati praćenje evidencija radnika.

Vaš OASIS Team

Arhiva vijesti