Obrasci 2017.godina

Ako želite naručiti ...?

Ako želite naručiti ...?

Narudžbe ove godine zaprimamo direktno sa naše glavne stranice. Samo kliknite na pripremljenu narudžbenicu -Online narudžba- popunite i vratite nam mailom na

webshop@ips-servis.hr 

Po zaprimljenoj narudžbi ispostaviti ćemo Vam ponudu i po...
DOH obrazac za 2016.godinu u Excel-u

DOH obrazac za 2016.godinu u Excel-u

Kompleti su rađeni za primjenu u Excell ili Word programima od Microsoft Office-a. Play fair - koristite licencirane programe ! U kompletu DOH obrasca nalazi se: DOH obrazac s prilozima DOH obrazac P-PPI obrazac TZ obrazac KD obrazac SR obrazac Obrazloženje uz P-PPI obrazac Izjava o primljenom najmu Godišpnji obračun PDV-a Izjava o nepostojanju SDI obrasca SDI obrazac (DI...

Kontrolni obrasci

Kontrolni obrasci

Kompleti su rađeni za primjenu u Excell ili Word programima od Microsoft Office-a. Play fair - koristite licencirane programe ! U kompletu kontrolnih obrazaca nalazi se: Godišnji obračun PDV-a Kontrola IP-JOPPd obrazaca Kontrola staža za zaposlenike Kontrola završnog obračuna tvrtke - priprema za reviziju       NOVO...

Obrasci za obrtnike

Obrasci za obrtnike

Kompleti su rađeni za primjenu u Excell ili Word programima od Microsoft Office-a. Play fair - koristite licencirane programe ! U kompletu obrazaca za obrtnike nalazi se: PO-SD obrazac Obrazac KPI Obrazac SR Obrazac TZ Obrazac KD Obrazac DI Obrazac P-PDV Obrazac ST Obrazac Trgovačka knjiga s inventurom Inventura sa nivelacijom cijene zbog prelaska na drugi tarifni...

Obrasci za tvrtke

Obrasci za tvrtke

Kompleti su rađeni za primjenu u Excell ili Word programima od Microsoft Office-a. Play fair - koristite licencirane programe ! U kompletu obrazaca za tvrtke nalazi se: Blagajnički izvještaj za cijelu godinu Uplatnice/isplatnice za blagajnu Knjiga poslovnih udjela Kompenzacija trostruka Kompenzacija dvostruka Kontrolni obrazac IP - JOPPD Obračun kamata - poslovni Obračun...

Obrasci za udruge - komercijalna verzija

Obrasci za udruge - komercijalna verzija

Obrasci za udruge sadržavaju: izvještaj i odluka o godišnjem popisu imovine blagajna Obrazac za vođenje jednostavnog knjigovodstva sa ispunjavanjem obrasca Neprof5 JOPPD obrazac LOCCO vožnja Prijedlog ugovora o autorskom honoraru / ugovor o djelu putni nalog Račun Obračun honorara u Excell-u Uplatnice/isplatnice za blagajnu CIJENA KOMPLETA = 30,00 kn + PDV    

Obrasci za zaposlenike i honorarce

Obrasci za zaposlenike i honorarce

Kompleti su rađeni za primjenu u Excell ili Word programima od Microsoft Office-a. Play fair - koristite licencirane programe ! U kompletu obrazaca za zaposlenike i honorarce nalazi se: Primjer ugovora o radu Primjer ugovora o radu stručno osposobljavanje             NOVO Primjer zahtjeva za refundaciju bolovanja od...