Ugovor o djelu

Često pitanje koje se postavlja kod poduzetnika je "da li mogu nekoga zaposliti za zamjenu tijekom godišnjeg na ugovor o djelu ?"

Odgovor je ukratko NE

Poduzetnici ne shvaćaju bit ugovora o djelu, no evo jednostavnog primjera kako razumjeti taj pravni odnos.

Na ugovor o djelu se zapošljava osoba i to na poslovima koja nemaju veze sa djelatnošću koje poduzetnik obavlja, osoba radi izvan radnog vremena poduzeća i radi samostalno - što bi značilo da poduzetnik može samo u neku ruku prekontrolirati što osoba radi. Na primjer:

Tvrtka ima poslovni prostor u stambenoj zgradi i treba preko vikenda obojiti prostorije, susjed u zgradi se ponudi odraditi takav posao i poduzetnik s njim sklapa ugovor o djelu.

- bojenje će se vršiti van radnog vremena poduzeća

- osoba vrši bojenje samostalno bez posebnog nadzora, osim krajnje kontrole

- djelatnost bojanja prostore NEMA nikakve veze sa djelatnošću s kojim se tvrtka bavi.

S obzirom da se na ugovor o djelu obračunavaju (za nezaposlene osobe)i mirovinsko 20 % (15+5 %) i zdravstvo 15%, a stopa poreza na dohodak je 25% i uvečava se za prirez na porez na dohodak prema mjestu stanovanja osobe koja izvršava djelo, možemo slboodno reći da je ovo jedan od NAJSKUPLJIH načina plaćanja osobe da izvrši određeni posao. Doprinosi i porezi koje se moraju platiti za ugovor o djelu čine cca. 100% iznosa NETO PLAĆE. Znači ukoliko želite platiti osobu preko ugovora o djelu i ugovorite plaću od 1.200,00 kn , otprilike toliko će vas doći i doprinosi i porezi koje imate za platiti. 

Isplata drugog dohotka putem ugovora o djelu povlači za sobom i ispunjavanja i predaja u JOPPD obrasca u roku od 24 sata od uplate sredstava i izrada Potvrde o isplati na kraju godine tako da osoba, s kojom ste sklopili ugovor o djelu, može isti priložiti uz svoju Poreznu prijavu, koja se predaje do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu.

Dajemo Vam u Excell-u i model obračuna ugovora o djelu:

2014 ugovor o djelu.xls

a u Word-u primjer kako treba izgledati ugovor o djelu 

2014 ugovor o djelu- ugovor se mora sklopiti prije odrade djela, tako da se navedu sva prava i obveze naručitelj i izvršitelja 

Napomena: ISPLATA PUTEM UGOVORA O DJELU MORA BITI NA ŽIRO RAČUN PRIMATELJA - nikako ne na tekući račun ili u gotovini !!

 Ukoliko se za posao preko ugovora o djelu ugovara umirovljenik, davanja su utoliko manja što se umirovljenicima NE obračunavaju niti ne uplaćuju doprinosi mirovinskog i zdravstvenog, jer su ista prava već ostvarila. Znači kod umirovljenika se samo mora platiti POREZ NA DOHODAK sa stopom od 25% i pripadajući prirez na porez prema mjestu stanovanja umirovljenika.